Nytt från våra missionsfält

Året 2020 var året då det mesta tycktes stanna upp och hålla andan. Vi har inte vetat hur vår värld skulle se ut månad för månad. Trots detta så har Malmö Pingstförsamling fortsatt att skicka ut medel till olika missionssatsningar och kontakt har uppehållits med de länder där vi jobbar.


Vår systerkyrka i Bangladesh

Detta år har stora delar av kyrkoverksamheten inte kunnat genomföras. Från mars 2020 till den 20 juli var hela landet nedstängt av myndigheterna. Detta har skapat stora problem för strängt taget hela landet. För FCCB´s medlemmar som företrädesvis finns på landsbygden har ekonomin varit mycket besvärlig vilket resulterat i matbrist på många håll. Trots pandemin har vi döpt 117 personer på olika platser i landet och 3 nya församlingsgrupper har bildats. Man har även kunnat samlas till gudstjänst i mindre grupper, oftast med munskydd.


Missionärsfamiljen Mia & Håkan Ivarsson, Tanzania

Den 19:e november hade vi den sista kursavslutningen för året. När vi ser tillbaka har vi trots Covid-19 lyckats genomföra 5 miljökurser.

Dessa kurser gör en sådan otrolig skillnad för hälsan och miljön i dessa byar. Vi har även full beläggning på familjehemmet och har fått möjligheten att ”rädda” tre flickor till från att bli bortgifta som barn.

Nu kan de få en bra utbildning och få uppleva kärlek genom oss alla som arbetar för Hope for Children.


Jon & Margareta Pitik, Serbien

Våra vänner har haft en svår tid under hösten då broder Jon under sin vistelse i Serbien blev sjuk i Covid som gick över till lunginflammation. Han hamnade på sjukhus i Vrsac där man inte trodde att han skulle överleva. Gud var god och han repade sig så pass att han kunde flygas hem till Sverige i slutet av november. Han är fortsatt sjukskriven.

Läxläsningsskolorna som vår församling stöder sköts fortfarande på distans där det är möjligt, eftersom de vanliga skolorna ännu är stängda.

Thord Dahl