Efter varje gudstjänst under hela september vill vi sätta särskilt fokus på dig som är ny hos oss, under dessa söndagar så får du äta ihop med andra nya men också de som gått till kyrkan längre. I samband med maten så ger vi dig lite grundläggande info om församlingen och vi kommer att göra olika aktiviteter som gör att vi lär känna varandra bättre. Ser fram emot att se dig en, flera eller alla söndagar i september!