Under 10 onsdagar 19:00, med start 23 sep är du välkommen på kvällsbibelskola. Det är en kurs som genomförs i samarbete med Pingst utbildning samt Kaggeholms folkhögskola och deras duktiga bibellärare. Kursen kommer dels ge dig en fördjupad förståelse av Filipperbrevet, men också verktyg för vidare bibelstudier och kunskap om hur du ännu mer kan upptäcka bibeln och dess budskap.

Vi finns med som pilotförsamling i detta koncept så denna första gång kan vi erbjuda dig att gå kursen kostnadsfritt.

Anmälan ej längre tillgäng

Så här beskriver Kaggeholms folkhögskola detta koncept som de kallar ”Bibel Distans”

Vad är tanken med Bibel Distans? Tanken är att denna Bibelskola ska ge redskap för varje deltagare till att själv läsa och förstå Bibeln. Undervisningsmaterialet ska få deltagarna att själva brottas med texten, tolka den och förstå vad den säger in i samtiden.

Upplägget bygger på att läsa Bibeln med ett historisk grammatiskt tänkande. Detta sätt att läsa försöker möta Bibeltexten utifrån vår samtidsperspektiv och dess frågor. Det utgår från Bibeln som en text som är inspirerad Gud men skriven av människor i ett historiskt sammanhang. Bibelstudiet bygger på tre grundläggande steg.

1. Observera vad som står i texten

2. Tolka vad texten betydde för läsarna då och skapa en tolkning av detta in i vår egen tid.

3. Tillämpa texten in i vår egen samtid och mitt eget liv.

Hur ska Bibel Distans fungera? Genom att titta på inspelad undervisning och sedan jobba med ett arbetsmaterial får deltagarna lära sig hantverket att läsa Bibeln utifrån dessa tre steg. Vi kommer systematiskt jobba oss igenom olika böcker för att öka kunskapen för varje enskildBibelbok. Bibelläsandet blir därmed en kombination av Bibelfördjupning av enskilda böcker och att praktiskt lära sig hur man ska tolka Bibeltexten. Om man vill kommer man därför att kunna fortsätta fördjupa sig i olika Bibelböcker efter att man gått den grundläggande kursen.