Nya missionärer till Asien

Pia och Johan Ericsson bor idag i Huskvarna. Under en period har vi fört samtal med dom om hur IBRAs behov av regionledarskap i Asien sammanfaller med deras kallelse och vår församlings önskan att utvidga vårt missionsarbete. Processen har skett tillsammans med flera Asien-missionerande församlingar.

Bakgrund

Samtalen har pågått  under en tid där vi har bett om Guds vägledning. Vi känner vila och tillförsikt att de behov som skissats för Asienarbetet väl sammanfaller med den kallelse som både Pia och Johan uttrycker.

IBRA arbetar i Asien med hjälp av många församlingar i Sverige och samarbetspartners i Asien. Det nätverket utgör basen för fortsatt arbete i Asien där vi vill lägga prioriteringar på att nå ytterligare språk och folkgrupper som ännu inte hört evangelium.

Församlingen i Tranås står som utsändande församling medan Europaporten går in som medunderhållande.

Just nu är Johan i full gång med att introduceras i IBRAs arbete i de många länder som han kommer att axla regionledaransvaret för. Först tidig höst räknar vi med att familjen flyttar till Thailand och Bangkok där de kommer att bli stationerade.

Familjen

Johan har vuxit upp i Göteborg och i Tanzania. Pia har har under sin uppväxt bott många år i Tanzania med sina föräldrar. Tillsammans har de bott i Stockholm, Arboga och de senaste åren har Huskvarna varit hemort för familjen. Johan har funnits i pastorsteamet i Huskvarna och Pia jobbar som verksamhetsansvarig på ett samtalscenter som drivs i Frälsningsarmens regi. I familjen finns också sönerna Axel 14 år, Aron 12 år och Felix 8 år. Vi tror att Johans och Pias gåvor och kompetens blir viktiga i ett framtida arbete i Asien.

Uppdraget

Johans uppgift siktar mot att axla ett regionansvar för IBRAs Asienarbete. Pia kommer finnas med i bl.a. bibel- och ledarträning i Distansbibelskolan.

Regionledaransvaret innebär att leda IBRAs Asienteam, träna och utveckla våra lokala partners och utveckla arbetet i regionen i enlighet med IBRAs vision.

Visionen är att inbjuda till lärjungaskap och verktyget är media av olika slag. Målet är att nå dit evangelium ännu ej nått. Media är ett viktigt verktyg att nå ut, och sedan följer uppföljning som syftar till att dela evangeliet, leda varje individ in i ett bibelupptäckande som leder fram till Jesus. Vi ser på många platser i Asien idag hus människor kommer till tro i snabb takt.

Via media sätts en process igång som gör att Guds rike växer och människors liv förvandlas och nya församlingar växer fram. Både radio och TV är viktiga verktyg, men i stigande grad används sociala medier i stora delar av Asien som ger helt nya möjligheter till genomslag också i en ung generation.

Thord Dahl