På frukten känner man trädet” säger Jesus i Matt. 12:33. Jag tycker at de orden är uppfordrande och självrannsakande. Vilken frukt ser jag i mitt eget liv?

Höstens stora temaserie är framtagen för att hjälpa dig och mig att växa som kristna så att vi får kraft att ge tron vidare, både genom ord och handlingar. Jag tror att vi bär mer frukt än vi kanske först tror.  Det handlar inte bara om nya människor utan också våra tankar, våra ord och attityder samt våra handlingar och när vi reflekterar över detta så märker vi att vår tro har fått konsekvenser på flera områden i våra liv. Men ingen är så bra att hon inte kan bli bättre därför ska vi reflektera över detta under 8 veckor i höst under rubrikerna:

–       Vision

–       En utsträckt hand

–       Ge det vidare

–       Global mission

–       Ledarskap

–       Gemenskap

–       Andens frukt

–       Ansa

Som den vakne läsaren redan har listat ut så är denna temaserie en fortsättning på vårens serie ”ROTAD” och precis som i våras har vi tagit fram ett andaktshäfte som en hjälp för oss alla att ta daglig tid med Gud. Vi ser fram emot vad Gud kommer att göra i vår församling genom den här temaserien. /Andreas Wessman

Ladda hem häftet som pdf genom att klicka här!