1. Vad gör Ni när Ni inte är på besök hos oss?

Jag jobbar som sångpedagog på Malmö Latinskola och frilansar även som musiker. På fritiden umgås jag gärna med barnen och med våra vänner.  Iris ska börja skolan till hösten.

2. Hur länge har Ni gått till vår kyrka?

Vår familj har gått hit sedan hösten 2014.

3. Vad gör att Ni vill komma hit till vår kyrka och vara en del av vår församling?

Vi tror det är viktigt att man inte bara lever sitt kristna liv för sig själv. Här i Europaporten har vi hittat ett sammanhang där barnen trivs i söndagsskolan (Iris: särskilt när det bjuds på chips). Vi vuxna får ta del av bra undervisning, bra tillbedjan och musik. Och så är det en god social gemenskap.

4. Varför tycker Ni att det är värt att besöka oss en söndag om man inte varit här tidigare?

Om man inte vet så mycket om kristen tro kan man här få en god uppfattning om vad det innebär att tillhöra en kyrka och den kristna tron. Är man redan kristen och vill fördjupa sitt lärljungaskap får man god undervisning av pastorerna här. Måltidsgemenskapen efter gudstjänsterna är också värt mycket.