1. Vad gör Ni när Ni inte är på besök hos oss?

Ingrid: Kundtjänst på Anticimex. Andres: IT-tekniker på Malmö Högskola.

2. Hur länge har Ni gått till vår kyrka?

Ingrid: Jag har varit med i församlingen sedan Elimtiden och även i Filadelfia. Vi gick ur ett tag, men nu är vi tillbaka igen sedan november 2014.

3. Vad gör att Ni vill komma hit till vår kyrka och vara en del av vår församling?

Vi trivs med gemenskapen och känner oss hemma här. Barnen trivs och vi tycker att det är en bra kyrka för vår familj.

4. Varför tycker Ni att det är värt att besöka oss en söndag om man inte varit här tidigare?

Vi tycker att andra människor ska komma hit för att få uppleva den familjära stämningen – det känns som att man kommer hem när man besöker kyrkan. Vi vill rekommendera andra familjer att komma hit.