Efter flera år av samtal och förberedelse ”sjösattes” församlingens musikskola i mars månad. Inte trodde vi att gensvaret skulle vara så stort. Redan första terminen har musikskolan haft 34 elever där den yngsta har varit 5 år och den äldsta 57 år.

Musikskolan drivs som en ideell förening med egen ekonomi och styrelse. Terminen har bestått av 10 undervisningsveckor och avslutades med en elevkonsert i Europaportens café onsdagen den 1 juni. 8 lärare har undervisat i sång, piano, gitarr, bas, trummor, trumpet, fiol och flöjt. Våra duktiga lärare är vårt största förtroendekapital och bästa reklam.

Vår önskan och förhoppning är att musikskolan ska växa och både bli till glädje för eleverna som går i den, men också skall bli en grogrund för musiker och sångare som vill vara med och spela i församlingens gudstjänster.

Vi ser verkligen fram emot höstterminen och redan nu går det att anmäla sig.

Gå in på www.europaportensmusikskola.se och följ anvisningarna där.