Mosaik- mission för och av studenter i Malmö

För många är studentåren den tid då några av livets viktigaste beslut fattas. Det rör utbildning och livspartner, men också mycket av livets grundvärderingar landar under den här perioden. Sedan några tillbaka finns Malmö Pingstförsamling representerad på Malmö universitet genom vår studentförening Mosaik.

Mattias Sennehed tog ett snack med två viktiga personer i gruppen, Johnny (Studentmissionär) och Reine som är en av ledarna för gruppen (student vid Malmö universitet)

Vad har varit mest positivt den här våren?

Johnny: Inför det här läsåret, när flera ur det pionjärteam som fanns med och startade gruppen hade flyttat, så kände vi att det var viktigt att studenterna själva var de som var med i ledningsteamet. Det skulle bli de som började drömma om vad de vill göra för att sprida evangelium på universitetet i Malmö. Så har det verkligen blivit och jag har gjort vad jag kan för att backa upp dem.

Uppmuntrande att se hur nya personer kommit med, en del har vi fått kontakt med genom att dela ut kaffe, det vi kallar ”Fika to go”, andra kommit för att de blivit medbjuden av en vän.

Sen var studenternas mest offensiva satsning hittills ”Burning the Book” också väldigt spännande att jobba med.

Reine: Det känns kul att vi har blivit fler stabila medlemmar, och att man inte behöver vara färdig för att få vara med, vi utvecklas tillsammans. Det finns en mentalitet av ”kom som du är och ge det du har” som är väldigt fin. Det är ju det Mosaik handlar om, små bitar som ger en större helhet.

En av de bästa sakerna är teamdynamiken vi har i gruppen! Alla är taggade, vi har hittat våra olika uppgifter och vi känner att vi verkligen vill vara med. Jag upplever det som att vår gemenskap ger en trygghet som gör att man vågar mer som individ också. Det kan i ärlighetens namn vara rätt läskigt att vara i kristen i universitetsvärlden, men när vi har varandra så är det lättare att våga älska människorna på sitt campus.

Samtidigt har det har varit tufft, allt går inte på räls eller av sig själv. Men vi kämpat på och vi har tagit initiativ som Gud har kunnat välsigna. Vi har vågat göra det känts läskigt och märkt att gör vi det en gång så blir det lättare nästa gång. Gud har visat sin trofasthet och vår tillit till Gud ökar hela tiden!

Berätta mer om ”Burning the book”!
Johnny: Jag blev glad när studenterna började tala om att de villa göra något som gick utanför boxen. Vi som grupp får inte bjuda in till gudstjänster på campus, men vi ville ge folk en möjlighet att förstå vad kristna tror på, hur det är att vara troende och vad tron spelar för roll i våra liv. Där någonstans föddes idén till ”Burning the book”. En provocerande titel såklart, men vi ville göra något som stod ut. Sen upplevde vi hur Gud hjälpte oss att få kontakt med nyckelpersoner för att det skulle funka. Det slutade med att vi arrangerande kvällarna tillsammans med Malmö Universitet. Jonas Alwall (teol.dr. i religionssociologi, universitetslektor) var med och föreläste bland annat om kristendomen och religionens betydelse i Sverige. Sedan hade vi också en internationell gästföreläsare Nathan Westerink, (pastor från Köln- Tyskland) som hade ett mer apologetisk innehåll.

Eventet blev väldigt lyckat, vi ville rikta oss tydligt till de som inte var kristna och många av de som kom hade inte en kristen tro. Det satte igång bra samtal och båda kvällarna dröjde sig folk kvar för samtal långt efter att föreläsningarna var över.

Reine: En del av frukten av initiativet ser vi redan nu. Fyra av de som kom till ”Burning the book” utan en kristen tro har valt att vara med i vår Alphakurs som vi har nu innan sommaren, det känns fantastiskt! Det hade varit värt det om det bara var en, men riktigt roligt att se att det väckte längtan hos ännu fler!

Vad känns viktigt inför hösten?
Johnny: För mig personligen så känner jag att jag gärna vill kunna fortsätta tjäna som studentmissionär i Malmö, samtidigt så skulle jag behöva få några fler understödjare för att göra det praktiskt möjligt. Nu när jag vet att du (Mattias Sennehed) ska flytta så har jag bestämt mig för att jag åtminstone ska stå kvar i arbetet under hösten, det känns viktigt att vara där i en tid av förändring kring vem som ansvarar för det från kyrkans sida.

Reine: Johny betyder verkligen mycket för oss som grupp, det känns så bra att ha hans stöd och uppmuntrande engagemang. Han får oss att våga och vi vet att han står med oss. Jag uppmuntrar alla som tycker att den här studentsatsningen är viktig att överväga att vara med och stötta Johnny så att han kan vara kvar.

Annars så hoppas vi att fler som har Sverige som hemland ska haka på Mosaik. Vi är en ganska internationell grupp idag men vill få fler ”Svenssons” att engagera sig. För några kan det vara en barriär att vi har många samlingar på engelska men om fler med svenska som modersmål hakar på så tror vi att balansen blir bättre. Det gör inget om det talas både engelska och svenska i rummet samtidigt. I övrigt vill vi fortsätta att satsa utåt, vi vill lyssna in Gud och fortsätta ta initiativ som Han kan välsigna. Det lär oss att verkligen leva beroende av Gud. Vi vill fortsätta med bön, ”fika to go” och Mosaik Nights, sen får vi se vad som händer utöver det.

Vill du läsa mer om Mosaik så kolla in deras facebooksida, www.facebook.com/mosaikmalmo

Du kan också prenumerera på Johnny Danielsens nyhetsbrev och där igenom få er information om hur du praktiskt kan vara med och stödja honom och arbetet. Maila Johnny på johnnymd@online.no för att bli tillagd på nyhetsbrevslista och läs mer om hans arbete och hur du kan stödja på http://malmo.johnnymd.com

Text och Bild. Mattias Sennehed