I början av mars fick vi möjlighet att besöka Bangladesh och vår lokala samarbetspartner, FCCB – Free Christian Churches of Bangladesh, på plats. Vi var där i tio dagar och reste ihop med våra gamla Bangladesh-missionärer Thord och Birgitta Dahl samt pastor Albert Mridha som är huvudledare för FCCB. Bangladesh är numera världens näst största muslimska nation med 160 miljoner invånare varav 92 % muslimer. Här följer ett axplock från vår resa.

Tisdagen den sjunde mars landar vi trötta, men glada, och beger oss till FCCB’s huvudkontor i Dhaka där vi möter upp Dahls och Albert. Vi träffade även två svenska kampanjevangelister som jobbar för Svenska Pionjärmissionen vilka också samarbetar med FCCB. De är där för en fem dagar lång kampanj i ett område utan kristna församlingar.

Efter lunch satt vi ner med personal ur FCCB där de presenterade arbetet genom åren och utmaningarna de står i idag.

Dagen efter tog vi inrikesflyg upp till Birgonj, i norra Bangladesh, där rörelsen har många församlingar i området. Vi bodde på Home Of Peace, som drivs av FCCB’s sociala gren Agape Social Concern, där vi möttes av 400 barn som dansade och sjöng vid vår ankomst.

Dagarna som följde besökte vi flera byförsamlingar, deras ledare och Tutorial Schools, en utbildningssatsning som hjälper de allra fattigaste att slutföra sin skolgång. Vi fick även möjlighet att sitta ner med de lokala evangelisterna och samtala om deras arbete. På varje plats vi kom bjöds det på sång och dans och en önskan om att vi skulle ge en liten hälsning. Besöket i Birgonj avslutades med söndagsgudstjänst där vi blev varmt omslutna av 450 barn och ledares förböner innan vi flög tillbaka till Dhaka.

Måndagen den trettonde undervisade Andreas på FCCB’s bibelskola med inriktning på ledarskap, vilket särskilt efterfrågats. FCCB’s bibelskola är bara fem år gammal och syftet är att utbilda ledare som ska kunna börja tjäna de lokala församlingarna efter avslutade studier. På eftermiddagen fick vi möjlighet att se lite mer av Dhaka. Tisdagen spenderades på CDC, Christian Discipleship Center, som driver en ekumenisk bibelskola. CDC stöttas också av svenska pingstförsamlingar där Linköping är svensk kontaktförsamling. I deras lokaler finns även IBRA Radios arbete som sänder två halvtimmeslånga radioprogram varje dag med stor respons. På kvällen bjöd Albert och hans fru Mary på middag i deras hem.

Sista dagen, den femtonde mars, höll And­reas ytterligare ett pass på bibelskolan och därefter fick vi en guidad tur i gamla Dhaka av Albert. Torsdagen början 04:30 med avfärd mot flygplats för att sen följas av flyg till Köpenhamn via Istanbul.

Vi har förstått att svenska missionärer fått betyda mycket genom åren för Bangladesh men det är först på plats man inser vilken skillnad svensk mission gjort. Det har varit roligt att se den kärlek som församlings­rörelsen har till Thord och Birgitta. Idag finns en, av flera, väl fungerande pingströrelse i Bangladesh med ett väl fungerande lokalt ledarskap och man känner en stolthet i att ha varit en del av det. Idag är det nästan 400 grupper som samlas varje vecka för gudstjänst med drygt 30 000 medlemmar. Idag finns inga aktiva missionärer på plats i Bangladesh men vädjan från församlingsrörelsen var tydlig; fortsätt stå med oss i arbetet. Missionsrådet har beslutat att Bangladesh är ett av de prioriterade insatsområdena i vårt arbete.

Andreas Wessman & Tobias Ellbrant