Mat, kläder och arbete för ukrainska krigsflyktingar

Många i Malmö engagerar sig för att hjälpa krigsflyktingar från Ukraina. Malmö Pingstförsamling deltar i detta arbete. Församlingens Kläd- och mathjälp, som drivs i samarbete med Hela Människan, möter varje måndag 120–170 hjälpsökande flyktingar. 

Vid kl. 11 är det insläpp och i kyrkfoajén bjuds det på fika. Sedan delas matkassar ut och samtidigt ges en möjlighet att få kläder från Klädhjälpen. Som mest har det delats ut närmare 170 matkassar. Tyvärr har det hänt vid något tillfälle att några blivit utan en kasse. Hjälpbehovet har nämligen vuxit under hösten och ser ut att kunna bestå under en lång tid framöver. Migrationsverket räknar med att det finns ca 1 900 ukrainare i storstadsområdet. Malmö stad har en beredskap med boende för ca 600 personer.

Andra församlingar och organisationer, såsom Hela Människan och Stadsmissionen m.fl., samverkar i detta viktiga hjälparbete. Malmö Pingstförsamling har också under hösten påbörjat en samverkan med Botildenborg som under hösten startat ett socialt projekt för att hjälpa ukrainare ut i arbete. 

Botildenborg är en gård och mötesplats i Malmö som jobbar med socialt entreprenörskap. 

Lena Friblick, grundare och verksamhetsledare, berättar att arbetet startade 2012. Mat och odling är en viktig del i gårdens hjälpprojekt. Här utbildas man i stadsodling med syfte att främja en hållbar utveckling. Samtidigt är mat och odling bra redskap för att sätta nyanlända och långtidsarbetslösa i arbetsträning för att sedan slussas ut i arbetslivet. Runt 100 personer har de senaste fem åren på så sätt kunnat få en sysselsättning. På gården finns möjligheter för konferenser och kurser och all vinst i den kommersiella verksamheten satsas i de sociala projekten. 

Under hösten fick Botildenborg bidrag från Europeiska socialfonden (ESF) för ett projekt särskilt riktat till ukrainska flyktingar. I projektet erbjuds 50 platser för arbetsträning med 10 personer åt gången. Rekrytering till projektet kommer att ske vid Mathjälpens utdelning med information och inbjudan till ett studiebesök på Botildenborg. 

Lena Friblick beskriver projektets två huvudmoment: dels ett ”språkbad” som sker i arbetsmomentet mat och odling, dels hjälp med att skriva ett personligt CV. Lena beskriver också att deltagarna genom att så och odla skapar mentala och fysiska rötter som underlättar en anpassning till det svenska samhället. Botildenborg har knutit kontakter med företag där deltagarna senare kan få en möjlighet till arbete – arbeten där inte det svenska språket är en absolut nödvändighet. Projektdeltagarna får hjälp med att söka jobb redan från dag ett. Utöver Botildenborgs ordinarie personal har också ny personal rekryterats för projektets genomförande. 

En av de som har rekryterats till projektet är Ohla Lundgren. Ohla är själv från Ukraina men etablerad med familj och arbete i Sverige sedan många år. Ohla arbetar på Europa­portens grundskola som bibliotekarie men blir deltidstjänstledig för att under ett år arbeta med Botildenborg och dess projekt för ukrainare. 

Ohla berättar: 

– Jag kommer att arbeta i projektet två dagar i veckan. Min huvudsakliga uppgift blir att hitta deltagare till projektet och sedan utreda projektdeltagarnas sociala situation och deras förutsättningar för anställning och arbete. Projektdeltagarna kommer också att få en kurs i svensk arbetsmarknad och hur det svenska samhället fungerar. Där blir jag tolk i dessa föreläsningar. 

Ohla beskriver att situationen i Ukraina är mycket svår. Människor saknar el och vatten. 

– Mina släktingar, som befinner sig runt 200 mil från krigsfronten, upplever att långdistansrobotar slår ut livsnödvändig infrastruktur. Som en följd av detta kommer ständigt nya människor hit till Malmö. Situationen här i Sverige är också bekymmersam för flyktingarna. Dagersättningen är låg och i dagens situation med kraftiga prisökningar blir t.ex. Kläd- och Mathjälpens insatser absolut nödvändiga, berättar Ohla. 

Hjälporganisationer och församlingar behöver fortsatt hjälpa utsatta och behövande människor. Dessa organisationer är i sin tur beroende av många enskilda människors bidrag i form av gåvor men också ideella arbetsinsatser. Vill du veta mer om detta, kontakta ansvarig för Kläd- och Mathjälpen: Monika Jensen (0760-21 49 38) eller pastor med ansvar för diakoni och omsorg, Thomas Henning (0703-76 33 97).

Thomas Henning

 

Vill du veta mer om detta? 

Kontakta ansvarig för Kläd- och Mathjälpen: Monika Jensen (0760-21 49 38)
eller pastor med ansvar för diakoni och omsorg, Thomas Henning (0703-76 33 97)


Klädhjälpen

Arbetet i Klädhjälpen växer. Skenande matpriser slår allt hårdare mot dem som lever med små marginaler. 

Vi är tacksamma över att vi tillsammans med våra sponsorer kan ta tillvara på färskvaror och bröd som inte längre kan säljas i butiken, men som ändå är fräscha och fullt konsumtionsdugliga. Det som är en utmaning är torrvaror, konserver och hygienartiklar som inte lika ofta skänks till oss från dagligvaruhandeln. Vi gör därför en hel del inköp för att kunna tillgodose behoven. Just nu delar vi ut mat två gånger i veckan. På måndagar möter vi många ukrainska flyktingar och på fredagar delar vi ut mat till andra behövande i vår stad. Dessutom är Klädhjälpen öppen för gemenskap, fika och klädutdelning varje tisdag.

För att ni ska få en inblick i hur allting går ihop kommer här en presentation av våra samarbetspartners som under det här året hjälpt oss mycket. 

Varje vecka får vi hämta färskvaror hos:

  • ICA Malmborgs Mobilia, Gastroteket
  • Konditori Katarina
  • Kavall
  • Smakbox

Vi vill säga stort tack till alla dessa företag som visar stor generositet genom att skänka matvaror till oss. Dessutom arbetar vi tillsammans med andra organisationer:

Hela Människan

Kyrkornas gemensamma diakonala verksamhet. En del projekt driver föreningens styrelse själv och andra verksamheter driver man tillsammans med sina medlemskyrkor. Klädhjälpen blir tack vare nätverket inom Hela Människan en samlingspunkt för en mängd olika insatser i vår stad.

Botildenborg

En hållbar gård och mötesplats mitt i Malmö. De arbetar just nu kreativt med att försöka matcha ukrainska flyktingars kompetens med arbetsmarknadens behov. Mer om detta kan ni läsa här mittemot.

Andreas Wessman