Det sägs att alla pastorer och församlingsföreståndare som kommit till någon av Elim- eller Filadelfiaförsamlingarna under andra halvan av 1900-talet har sonderat möjligheterna till ett samgående av församlingarna.

Tiden för samgående har dock inte varit mogen förrän i mitten på 80-talet då Owe Carlsson tillträdde som föreståndare för Elimförsamlingen.

Elimförsamlingen bildades den 20 augusti 1912 av 22 personer som hade attraherats av den framväxande karismatiska rörelsen som kom att heta Pingströrelsen men som ännu ej var organiserad i Sverige. Då man inte fick gå med i baptistsamfundet, som man först önskade, anslöt man sig efter några år till den då etablerade Pingströrelsen. Elimförsamlingen hade olika lokaler genom åren, men 1949 köpte man teatern ”Hippodromen” på Kalendegatan och byggde om till kyrkolokal som man sen hade som kyrka fram till 1989.

Den 22 februari 1935 bildades Filadelfia­församlingen av ett antal medlemmar från Immanuelskyrkan. Även Elimförsamlingen bidrog med ett större antal medlemmar till den nybildade Filadelfiaförsamlingen som byggde ny kyrka vid Karlskronaplan.

Genom åren har församlingarna verkat var och en för sig men även haft gemensamma möten vid bland annat årsskiften och 1:a Maj-helger. När radiomonopolet bröts bildade församlingarna 1979 en gemensam närradiokanal med produktioner i var sin studio av praktiska skäl, varannan vecka, men under det gemensamma namnet ”Radio Malmö – Närradion med liv”.

Redan under Owe Carlssons första år i Malmö, 1986, togs kontakt mellan församlingarnas äldstekårer för att undersöka möjligheten till ett samgående av församlingarna. Kontakten följdes av flera i en positiv anda. 

Den 22 mars 1987 togs det första av två beslut i de båda församlingarna samtidigt att Elim- och Filadelfiaförsamlingarna skulle gå samman i en ny Pingstförsamling.

Nu utökades gemenskapen med fler gemensamma möten och sammankomster under storhelger och tältmötesveckor. Det hölls sångarweekendar samt inte minst viktigt gemensamma böneveckor. Även andra gemensamma aktiviteter tog form, t ex hölls ett bibelmaraton med bibelläsning non stop under en helg över närradion, evangelisation via tält under Malmöfestivalen samt bibelskola mm.

Samtalen kring hur samgåendet praktiskt, juridiskt och ekonomiskt skulle kunna genomföras på ett så smidigt och praktiskt sätt som möjligt fortsatte under de närmaste åren i gemensamma äldstemöten.

Viktigt var att informera alla matrikelförda medlemmar i de båda församlingarna om den förestående sammanslagningen och få ett besked tillbaka på att vederbörande ville gå med i den nya församlingen, alternativt hade annat önskemål, t ex gå till annan församling. Flera var bosatta på annan ort, men även en del boende i Malmö valde att gå till annan församling i staden.

I administrationsmöten den 29 oktober 1988 togs det andra beslutet i både Elim- och Filadelfiaförsamlingarna parallellt att de två församlingarna skulle gå samman och bilda en ny Pingstförsamling.

Trots att informationen skickades ut i god tid var det många som inte hade svarat inför sammanslagningen. Efteråt gjordes därför en personlig uppföljning av dem som inte svarat för att hjälpa dem vidare till församlingsgemenskap.

I Elimförsamlingens administrationsmöte, den 29 oktober 1988, togs också beslut att sälja AB Hippodromen till fastighetsbolaget ”Kullenberg Fastigheter i Malmö AB”. Det medförde att den second hand-verksamhet som bedrivits i lokalerna nu kom att avvecklas liksom det populära Café Hipp och tryckeri­verksamheten.

Efter att Elimförsamlingen lämnade sina lokaler flyttade mötesverksamheten en tid till bl a Stadsteatern, nuvarande Malmö Opera. Expeditionslokaler hyrdes vid Östergatan då det inte fanns plats i Filadelfiakyrkan.

Lördagen den 8 september 1990 var man så framme vid bildandet av Malmö Pingstförsamling Elim/Filadelfia. Daniel Waern från Lund var ordförande i detta konstituerande församlingsmöte. I årsberättelsen för år 1990 läser vi att man under stor gripenhet fattade beslut om församlingsbildandet samt tog beslut om interimsstadgar, äldsteråd, pastorer och övriga anställda mm. Efteråt firades Herrens Heliga Nattvard.

Därefter blev Filadelfia den naturliga mötesplatsen för församlingens verksamhet fram tills den nya kyrkan, på Stadiongatan, efter många turer var på plats och kunde invigas, för 25 år sedan. Se separat artikel.

31 dec 1990 hade Malmö Pingstförsamling 946 medlemmar.

Agne Ellbrant
Äldstebroder/Församlingsledare