Länge leve gudstjänsten!

Å vad jag saknar att fira gudstjänst på riktigt. Efter ett helt liv i kyrkan så sätter det sig i kroppen. Vanan att fira gudstjänst blir som att andas, det går nästan inte att leva utan mötet med Gud och mina vänner i församlingen. På ett sätt firar jag gudstjänst nästan varje vecka, men ändå inte. Om det bara handlade om lovsången, predikan och bönen så visst, jag firar gudstjänst. Men när bänkarna gapar tomma i kyrkan inser vi att gudstjänsten handlar lika mycket om möten mellan människor. Vi möter varandra och tillsammans möter vi också Gud. Jag har dessutom upptäckt att gemenskapen hjälper mig att också ana Guds närvaro.

Jag vet inte vad den här tiden gör med dig. Kanske känner du som jag eller så upplever du något annat. Min uppmaning till dig är att hålla fast vid söndagen som en kyrkdag. Rutiner är en hjälp för att få till stånd goda vanor som hjälper oss i rätt riktning. Skaffa dig rutiner kring webbgudstjänsten. Samla familjen, var med i sången och anteckna under predikan. Jag vet att det kommer att kännas lite märkligt, men vi lever i märkliga tider.  Det är mat för livet som serveras varje söndag och jag tänker att vi nog också är skapade för tillbedjan.

Förundran är en bristvara i vår tid men i gudstjänsten får vi förundras över Gud som skapat himmel och jord. Vi får tid att reflektera över våra liv i ljuset av Guds nåd. Vi får rikta vår tacksamhet till Jesus som frälst oss och vi får söka hjälp när vi går igenom svårigheter. Vilken mötesplats gudstjänsten är! Tänk att vara erbjuden att delta i detta möte varje vecka även om det sker via webben.

Uttrycket ”existentiell hälsa” har allt oftare börjat florera inom sjukvården och i hälsokretsar. Vi firar inte bara gudstjänst för vår egen skull, vi gör det för att ära Gud, men jag tycker att det är intressant att män­niskor även utanför religiösa sammanhang inser att om en människa ska må bra är det viktigt att bearbeta existentiella frågor. Så därför är jag frimodig när jag ger dig en utmaning: Uppvärdera gudstjänsten i ditt liv! Hela du kommer att påverkas av mötet med Gud! Håll ut! Snart kommer vi förhoppningsvis att få fira gudstjänst på riktigt igen!

/ Andreas Wessman