Klädhjälpen – så mycket mera!

När man besöker Klädhjälpen inser man ganska snart att verksamheten, trots sitt namn, omfattar långt mycket mer än klädutdelning. Faktum är att Klädhjälpen även organiserar matutdelning, samtalshjälp och språkcafé. Utöver detta anordnas även ett årligt jul­firande med julklappsutdelning för familjer med ekonomiska svårigheter. Allt detta möjliggörs tack vare det goda samarbetet mellan olika aktörer såsom Malmö Pingstförsamling, Hela Människan och Malmö Stad, men också till stor del tack vare det outtröttliga engagemanget från många volontärer som hjälper till med alltifrån fikaservering till klädutdelning och varutransport. I en intervju från tidigare i höst berättar en av volontärerna, Monika Jensen, att antalet besökare till Klädhjälpen har ökat till följd av coronapandemin. Detta beror på att många liknande sociala insatser runt om i Malmö har satts på paus vilket gör verksamheter som Klädhjälpen ännu
viktigare, särskilt för dem som annars hade gått någon annanstans.

– De som kommer till Klädhjälpen var ju väldigt utsatta redan före COVID-19, säger Monika.

Under mitt besök Klädhjälpen denna tisdag förmiddag i oktober, får jag redan i dörren stifta bekantskap med ytterligare en av Klädhjälpens volontärer, Frydoon Selaani, eller Ferry som han kallar sig. Det är nämligen han som idag släpper in alla besökare och visar dem vägen ner till källaren, där de får slå sig ned med en kopp kaffe eller te och en bulle och vänta på sin tur att välja kläder och saker, allt efter behov. Fika­serveringen som redan var ett stående inslag före pandemin fungerar nu även som ett väntrum för att minska trängseln i klädlagret.

Också jag och Ferry slår oss ned runt ett av fikaborden när jag ber honom att berätta lite om sig själv och varför han är volontär på Klädhjälpen. Ferry svarar att han själv kom till Sverige som flykting från Iran för 22 år sedan. Hans första svenska hem kom att ligga i Hyltebruk där han även fick jobb som fransklärare, trots att han vid den tidpunkten ”varken kunde säga hej eller hejdå på svenska”, som han lite skrattande uttrycker det. Två år senare flyttade Ferry från Hyltebruk till Malmö och blev anställd i Kirsebergskyrkan för att arbeta med flyktingar. Ferry, med sina goda språkkunskaper, arbetade då främst som tolk och ofta i nära samarbete med Migrationsverket. Idag är Ferry pensionär men han känner fortfarande samma omsorg om dem som nu befinner i samma utsatta läge som han själv befann sig i för lite drygt 20 år sedan och det är därför som han vill vara volontär på Klädhjälpen.

– Jag tror att jag har lättare att se vilka behov som finns bland flyktingar eftersom jag själv var flykting en gång i tiden.

Avslutningsvis pratar Ferry om hur man på Klädhjälpen ofta diskuterar olika sätt att utveckla verksamheten för att vara till ännu större hjälp för fler. Han säger att man som företagare eller privatperson gärna får höra av sig till Klädhjälpen om man skulle vilja donera en gåva till verksamheten och på så sätt bidra till exempelvis den årliga julfesten. Ferry har även varit med och anordnat en grillfest under sommaren för de människor vars ekonomiska situation ofta hindrar dem från att hitta på liknande saker. Ytterligare ett sätt att bidra till Klädhjälpen är att skänka barnmatsburkar och torrvaror.

Moa Nissfolk