Jag vill ge dig all min lovsång

Hur blir en lovsångsskiva till? Det var uppgiften jag skulle få svar på av Malin Zachariassen och Ola Hedén. Ola sammanfattade hela proceduren i sju ord. Tanke-skriva-inspelning-mixa-omslag-master-sälja. Det visade sig i samtalet att det var en mycket omfattande procedur att få fram en skiva.


Malin Zachariassen

  • Uppväxt i Örebro
  • Sjuksköterska
  • Pappa var musiklärare
  • Flyttade till Malmö -03
  • Gett ut 3 lovsångsskivor

Ola Hedén

  • Uppväxt i Vadstena
  • Musiklärare, musiker och producent
  • Pappa var pastor
  • Flyttade till Malmö -94
  • Gett ut tre musikskivor och en lovsångsskiva

Vad är lovsång för dig?

Från Wikipedia fick jag svaret: ”Lovsång är en sång i vilken någon eller något förhärligas, särskilt som sång eller hymn till Guds förhärligande eller med lov och tack till Gud”. 

Ola svarade så här: ”Det är det kyrkan gör tillsammans, ett praktiskt och gemensamt sätt att uttrycka vårt lov till Gud. Det har inte så mycket med musik att göra utan det är ett sätt att uttrycka vårt lov. Skillnaden är att i vanliga sånger sjunger vi om Gud men i lovsången sjunger vi till Gud.”

Malin uttryckte sig så här: ”Det är att ge sig hän och umgås med Gud. Det har inte med stil att göra utan det är det som förenar Guds folk.”

Hur får du idéerna till en ny lovsång? 

Ola svarade att han börjar med texten. Han ser ett behov hos sig själv eller hos andra t.ex. en syndabekännelse, eller det är en text från Bibeln som han upplever skulle kunna bli en sång. Texten är svårast, musiken kommer sedan. Malins svar var att det handlar om inspiration, om hennes längtan och hennes relation med Gud. Det kan vara ett tilltal i en predikan eller en strof ur en sång. För henne kommer ofta text och musik samtidigt. Men även hon poängterar att texten är svårast.

Båda berättar att de var i tonåren när de började skriva egna sånger. För Olas del blev det aktuellt med att skriva lovsånger då han flyttat till Malmö. Malin skrev sin första sång om en psalm som hon upplevt fått liv. Idag vill hon med sina sånger få människor att förstå vem Gud är utan att ha någon direkt kunskap om honom.

Hur går det till med inspelningen?

När de väl fått sångerna skrivna så ska skivan spelas in och nu kommer frågor som ”Hur ska sången sjungas”. Här får Malin hjälp av sin man Jan, som med gitarrens hjälp klär sångens ord i toner. Malin ser varje sång som ett kapitel i en bok, den står för sig själv.

Sedan gäller det för båda lovsångsskrivarna att få tag på musiker som vill spela på just den här skivan. Både Ola och Malin har studios hemma där de kan jobba med materialet. Malin beskriver den här proceduren som ett stort puzzel som det gäller att hitta alla bitarna till.

En annan del av arbetet – som när man står utanför ofta inte tänker på – är att det ska vara omslag till skivan och då gäller det att kanske ta ett foto eller att få en annan bra layout.

Nu har vi kommit till momentet ”mastras”. Malin tar professionell hjälp. För Olas del gäller det att se till att alla sångerna har lika starkt ljud, att de kommer i rätt ordning och att det finns koder (för att lätt hitta rätt sång och se vem som medverkar) på varje låt.

Äntligen är skivan klar och nu gäller det att sälja den. Idag är det inte lätt att sälja skivor då det mesta finns att hämta på internet. Här påpekar både Malin och Ola att med lovsångsskivan är det viktigaste inte att den blir såld i så stora serier utan att sångerna används. Ola upplever att varje gång hans sånger används i kyrkan för att lova Gud känns det bra.

Vilken lovsång betyder något speciellt för dig?

Ola svarade ”Gud var mig nådig”, som är den första sången på hans lovsångsskiva och Malin tar upp sången ”Kraft att leda mig” från sin senaste skiva.

Gunbritt Fransson