Nyanställd i församlingen

Intervju med Isabel Berggren

Vilken fest att få träffas som församling igen efter en lång tid av restriktioner! Det var nästan lite surrealistiskt att få sitta ner och dricka kyrkkaffe tillsammans med Isabel Berggren samtidigt som det sorlades och porlades från alla fikaborden runtomkring oss första söndagen efter att restriktionerna lyftes. Äntligen! 

Just mitt och Isabels samtal under kyrkkaffet kom att handla om Isabels anställning i församlingen. Från första mars arbetar Isabel Berggren heltid i församlingen med ansvar för lovsång och delar av barnverksamheten, främst Disciples Kids. 

Isabel är utbildad rytmiklärare på Musikhögskolan i Malmö och fram till nu har hon arbetat i Svenska kyrkan som musikpedagog bortsett från en kort period i början av 2013 då Isabel hade tre jobb: musiklärare på Mariaskolan och på en skola i Bara samt ungdomsledare i Betania. Denna höga arbetsbelastning i kombination med bröllopsplanering blev lite för mycket och ledde sorgligt nog till att Isabel blev utbränd och tvingades inse att hon inte skulle kunna arbeta som klasslärare igen. Bönesvaret och den nya inriktningen i arbetslivet presenterade sig sedan via en vän till Isabels man Fredrik som berättade om en tjänst i Svenska kyrkan som kort därefter kom att bli Isabels. Efter nio år som anställd i Svenska kyrkan men aktiv i Malmö Pingstförsamling ser Isabel nu fram emot att helhjärtat få vara på en och samma plats. 

– Församlingen är i första hand ett hem och inte ett jobb och därför skavde det lite i mig att mina konfirmander i Svenska kyrkan exempelvis bara såg mig i kyrkan när jag arbetade.

När jag ber Isabel att utveckla lite mer vad anställningen i Malmö Pingstförsamling kommer att innebära så börjar hon med att berätta lite om sitt fokus på lovsången. Isabel kommer att arbeta tillsammans med musikrådet och lovsångsledarna för att skapa en gemensam vision för hur musiken i gudstjänsten kan förstärka undervisningen och på så sätt bidra till en helhet. Inom ramarna för barnverksamheten kommer Isabel att arbeta sida vid sida med Jenny som fortfarande kommer att ha det övergripande ansvaret. Fokus kommer att ligga på Disciples Kids även om Isabel också kommer att haka på en del Junior-häng. 

Så här i början av sin anställning vill Isabel mest landa och känna in läget här och nu. Isabel berättar att hon inte direkt känner sig som en ”visionär” utan snarare som en som hjälper till att nå visionen. Hon vill bidra med ny energi, särskilt till lovsångsledarna som minst sagt har haft det tungrott under pandemin.

– Det är så svårt att avgöra och känna om musiken överhuvudtaget når ut genom skärmen. 

Som avslut på vår fikastund berättar Isabel lite mer om sin bakgrund. Hon är född i Colombia där hon fortfarande har sin släkt på sin pappas sida. På så sätt bär hon på två kulturer inom sig och brinner för att de olika kultur- och språkgrupperna som finns i Malmö Pingstförsamling ska komma samman oftare och lära sig av varandra och bli mer en församling. 

Moa Nissfolk