Alla är vi i behov av trygghet. Vi vill känna oss trygga när vi rör oss ute på gator och torg. Vi vill att vår hemmiljö ska vara trygg och vi vill att våra barn ska känna sig trygga på sina skolor. Men vad är egentligen en trygg miljö?

Jag tänker att i en trygg miljö kan jag vara mig själv. Jag kan utvecklas i lugn och ro och mina åsikter tas på allvar. Så tänker jag att en kyrka ska vara.

Jag tror att nästan alla män­niskor, någon gång i livet, har existentiella funderingar. I vårt land spelar de existentiella frågorna en väldigt undanskymd roll. Likväl funderar vi människor på livets stora frågor men många i Sverige saknar ett forum att bearbeta sina frågor om Gud, livet, döden och allt däremellan.

Vi hoppas att du ska upptäcka vår kyrka och ta tillvara på erbjudandet att bearbeta dina existentiella funderingar här. Varför inte gå på en gudstjänst, besöka ett P.S. eller anmäla dig till en alphakurs? Vi strävar efter att vår kyrka ska vara en trygg miljö i vilken du kan utforska din tro. Inga frågor är fel, alla tvivel är välkomna och du kan få bearbeta dina funderingar i den takt du själv trivs med. Vår önskan är att alla ska kunna vara sig själva i vår kyrka och du är varmt välkommen hit, du också.

Andreas Wessman

Pastor och föreståndare i Malmö Pingstförsamling