I vår serie ”Min plats med Gud” har nu turen kommit till Victor Glans. Vi träffades en solig sensommardag i hans trädgård på ”coronaavstånd” där han berättade lite om sitt liv och sin tro.

Victor är uppväxt i ett kristet hem där tron var en naturlig del av livet. Söndag var gudstjänstdag och ofta hittade man Victor sittande på första raden lyssnande till predikan.

Idag är Victor gift med Camilla och pappa till tre barn. Till vardags sysslar han med försäljning inom byggnadsautomation. Men på söndagarna och vid många andra tillfällen hittar man honom i kyrkan. När jag frågade vad han gör i kyrkan började han räkna upp uppgifterna och samtidigt reflekterade över att det var så mycket. Sedan poängterar han att det är något han verkligen vill: att vara engagerad. Vill du veta vad Victor bl. a. gör: Han är veckovärdsansvarig, ordförande i valberedningen, med i ungdomsrådet, hjälper gärna till med teknik och är med i lovsångsteam.

När jag ställde frågan: ”Vad är din plats med Gud?” blev han fundersam. Han svarade att det var en svår fråga. Det finns så mycket ”jag borde & jag skulle” när det gäller detta. Tiden räcker inte alltid till, det är mycket som kommer emellan. Victor sade: ”Min stund med Gud är när jag i ensamhet kan ha bra lovsång på i bakgrunden. Jag upplever också Guds närvaro i ensamhet, tyvärr är de tillfällena inte så många i vardagen men jag får ta vara på de stunder som ges. En annan viktig plats är hemgruppen där det ges möjlighet till reflektion och samtal. Framför allt i dessa tider är det extra värdefullt när vi inte har möjlighet att mötas på samma sätt i kyrkan. Gudsnärvaron är något helt naturligt, att bara få vara, det är en del av livet”.

Vi avslutade vårt samtal med att prata om vad tron betyder för honom. Det är tron som ger trygghet och den är en självklar del av livet. Victor funderar sällan över de stora livsfrågorna om varför vi är här och vart är vi på väg utan han upplever att detta är något som Gud har i sin hand. Gud har omsorg om allt.

Gunbritt Fransson