Min plats med Gud

Gud möter mig i kärleken till min familj

Jag är en snart 39-årig småbarnsmamma som för tillfället är föräldraledig. Jag har Hugo 4,5 år och Justin och Grace mina 9 månader gamla tvillingar. Jag är gift med Chris sedan 10 år tillbaka och vi bor i Malmö sedan 2014. När jag inte är föräldraledig arbetar jag som chef i äldreomsorgen. 

Jag har precis inlett bibelstudier deltid på distans samtidigt som jag är föräldraledig. Jag vill passa på att fördjupa mina kunskaper i Bibeln och upplever att jag har min chans till det nu.

Jag har inte växt upp i en kristen familj, religion och tro var en ickefråga i mitt barndomshem. Det diskuterades inte ens utan det var självklart något som inte existerade. 

Jag hade på många sätt en otrygg barndom där det fanns inslag av både våld och missbruk, men jag har också många ljusa och trygga minnen, vilket jag är tacksam för då inte alla som växt upp med de komponenterna har det. Detta har så klart präglat mig på många sätt och länge levde jag med det som identitet.

När jag träffade min då blivande man hade jag ingen aning om vad ett liv med Gud och en tro är. Efter att vi gift oss och han flyttat till Sverige hade vi en tuff tid att anpassa oss till livet med varandra och slogs med ärr från bådas våra uppväxter. 

Efter ett tag började vi gå till kyrkan och jag valde att ge tron och Gud en chans. Min man hade tron med sig från barnsben men hade av olika anledningar blivit desillusionerad, inte slutat tro men slutat leva i Guds nåd och kärlek. 

Gud har därefter gjort stora saker i oss både som individer och som äkta makar. Han använde våra respektive svagheter och styrkor och vår historia för att forma varandra. 

Jag vill ge mina barn det som jag inte fick under min uppväxt. Den plats där jag möter Gud som mest just nu är där jag kan ge mina barn den trygghet som jag föreställer mig att det är att växa upp med Gud i sitt liv. Gud möter mig i kärleken till mina barn, genom min kärlek till dem kan jag börja förstå hur Gud ser på mig. 

Min önskan är att mina barn ska få växa upp med troende föräldrar som försöker leva sitt liv i enlighet med Guds ord, att i mitt föräldraskap och i mitt äktenskap vara så kristuslik som det bara går. Så klart kommer detta med otroligt många utmaningar och jag gör dagligen misstag. Jag tror dock inte det viktigaste är att vara perfekt utan att sträva efter något högre, det och att visa barnen att vi behöver inte göra saker i vår egen kraft. Vi har en himmelsk fader som älskar oss mer än vi kan förstå och som vill allt gott för oss, även när vi inte förstår hans vägar. Jag vill visa dem kraften i bön och att i allt kunna vända sig till Gud. Jag vill visa dem styrkan i att våga säga förlåt när man har gjort fel, och jag vill att de ska se kärleken i att bli förlåten och älskad villkorslöst. Dessa önskningar för mina barns liv utmanar mig att ännu mer söka Gud, hans ord och Jesus kärlek, för utan det kommer jag att falla platt.  

Jessica Nordström Bryan