Vår nye pastors 

Framtidsplaner och förväntningar

Då är vi igång! Ny plats, nya möjligheter, nya utmaningar. Nya vänner, nya vägar, nya vyer. Uppbrott, andra sammanhang och vem är jag!?

För en del så känns det där lite ångestfyllt och andra hittar en nyfikenhet som driver en framåt i det. Jag tror det är en del av den resan som jag är på och som jag tänker att varje ungdom är på väg in i eller ut ur nästan varje dag. Den där resan som kallas liv.

Nästan varje dag får en ungdom idag ta emot mer intryck, åsikter och påtryckningar från olika håll än vad man tog emot genom ett helt liv för de som levde fram till 1960.

I det här myllret av röster är tanken att man ska bryta igenom med ett budskap om hopp, kärlek och värde. Vilken utmaning! SÅ SPÄNNANDE! Så kul!

Som tur är gör man det inte ensam. Vi gör det tillsammans, som en församling tar vi oss an uppdraget att forma nästa generation. Vi väljer om vi vill bemöta utmaningarna och framför allt väljer vi hur vi bemöter utmaningarna som ligger framför oss.

Det var någon som sa; Lyckat ledarskap handlar om hur mycket du kan anpassa dig utan att tumma på dina värderingar för att nå fram. 

Vill du nå fram till en person som behöver uppmuntran för att lyssna, ge uppmuntran utifrån dina värderingar? Vill vi nå fram till nästa generation så behöver vi möta dem där nästa generation är utan att tumma på våra tro.

Man kan servera lax på tusen olika sätt men det är fortfarande lax man serverar.

Nu är vi på väg in i en ny tid. En tid som är mer oviss än på länge för var och en av oss.

I denna nya tid och ovissheten som vi står i så tror jag gemenskap är en viktig bit. Det finns inget sätt att komma runt det. I gemenskapen så kan vi se, känna, tänka, svettas och kämpa tillsammans för det mål som Jesus ger oss. 

Detta är min utgångspunkt. En av mina favoritverser i Bibeln, Fil 3:14 vi ”löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.”

För mig är att löpa ingen semester, varje steg är en kamp. Men belöningen är värd det. Och att löpa tillsammans är enklare än att springa ensam. För när vi gör det tillsammans så har vi folk som kan plocka upp oss när vi ramlar, när vi är nere i en svacka. Tillsammans inspirerar. Tillsammans är vi starka, till och med i allt det där nya, mitt i alla de där utmaningarna. 

I en tid där splittring är större än enhet så är det här min inriktning och min förväntan. Att vi tar den här utmaningen på allvar, att vi gör den tillsammans och att vi löper mot målet för att vinna priset. Vi är ingen elitgrupp som springer, men vi är ett gäng som gör det bästa vi kan utifrån de förutsättningar som har blivit oss givna och vi ger vidare av det som har blivit oss givet. Vi tror det bästa om varandra och vi hjälper alla att vinna priset!

För att koka ner det här till några punkter av inriktning och förväntan så vill jag bygga ett ungdomsarbete som präglas av anpassningsförmåga för att agera på de behov som vi ser och möter i nutid och framtid.

Jag ser ett ungdomsarbete som präglas av gemenskap, tro, hopp och glädje samt ett stort engagemang. 

Och jag förväntar mig en församling som är fortsatt engagerad, som fortsätter att be för ungdomarna, som ser hjärtat bakom det som behöver göras för att nå den yngre generationen. Jag förväntar mig en församling som älskar den unga generationen mer än man tillrättavisar den. Jag förväntar mig att den äldre generationerna aktivt investerar i den yngre generationen.

Det är vad jag ser och vad jag förväntar mig för den tid som ligger framför. Att kyrkan, vårt ungdomsarbete Disciples, får vara den där Jesuscentrerade, trygga och stabila platsen som ger en möjlighet att svara på frågan vem jag är, som hjälper en att klara av utmaningarna och gripa tag i möjligheterna, hitta det vackra i de nya vyerna och platserna men också i de gamla. Att vi som ledare får vara med människor i det som för många av våra ungdomar är början på en spännande resa mot målet.

Jag ser fram emot det som ligger framför. Jag är väldigt glad över att få vara på plats lika så min familj och vi ser fram emot att få lära känna er och göra den här delen av resan tillsammans med er!

Sakarias Bryskhe