Våren 2016 startar en ny musikskola i Malmö. Namnet är Europaportens musikskola – Ideell förening.
Det är en musikskola för barn och vuxna som är nybörjare på ett instrument/sång eller som tagit lektioner tidigare. Alla är välkomna att anmäla sitt intresse för undervisning som kommer att ske enskilt om 20 minuter per lektion.
Musikskolan bedrivs i Europaporten/Pingstkyrkans lokaler på Stadiongatan 25 A, Malmö.

Fakta om skolan

  • Undervisning och handledning leds av utbildade pedagoger.
  • Antal undervisningstillfällen är 10 ggr/termin
  • Vårterminen 2016 startar i vecka 10, onsdagen den 9:e mars. All undervisning sker på onsdagar mellan 15.00 och 18.00. På onsdag eftermiddagarna då undervisning pågår kommer Europaportens café vara öppet.
  • Informationsträff för elever (och föräldrar) som anmält sig till undervisningen och vill höra mer om skolan eller ställa frågor kommer att ske onsdagen den 2 mars 18.00 i Europaportens café, Stadiongatan 25.
  • Du som elev på musikskolan kommer att erbjudas möjlighet att uppträda på separata musikskolekonserter/uppvisningar och inom Europaportens kyrkas verksamhet (vår- och julkonserter, gudstjänster samt andra evenemang). Att medverka i dessa tillfällen är givetvis helt frivilligt.

 

Mer info och anmälan på www.europaportensmusikskola.se