Ett tydligare ”VI”

På vår Kick-off, första helgen i september, samlades våra råd för att lyfta blicken och ta sig an framtidsbilden för vår församling. Vad driver oss? Vart vill vi? Vad skulle vi kunna göra för vår stad? Vi har många olika verksamheter. Hur formar vi ett tydligare “vi”?

Det är så mycket i vårt samhälle som talar mot kristen tro och församling. Skola och media har ofta en negativ inställning och hela samhället lyfter fram individen framför kollektivet. ”Gör din grej”, ”nå dina mål”, “följ din dröm” är det vi matas med.

Vad ger det mig att vara en del av en kristen gemenskap? Varför ska jag ge av min tid och kraft? Varför Malmö Pingstförsamling? 

Svaret är Jesus Kristus och vår gemensamma tro på Honom. Han säger i Matt.28:19-20:

“Gå DÄRFÖR ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”  

I 1 Kor 3 säger Paulus: 

”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? ”

Templet var platsen i Gamla testamentet där prästen förrättade offer för folket. Prästen var som en medlare mellan människorna och Gud. Han stod med ena foten i Guds värld och den andra i människornas. Detta är församlingens roll – att vara en länk mellan två världar. Som kristna lever vi ju helt vanliga vardagsliv och samtidigt lever vi i Guds ljus. 

Vi är templet. Tron på Jesus förenar oss. Han är grunden i bygget. Församlingen är Guds tanke. Där finns Hans närvaro, nåd, och förlåtelse. Det är detta vi är kallade att ge vidare. Guds ande är närvarande i vår gemenskap. Jag tror vi glömmer bort det ibland. 

Paulus liknar församlingen vid ett träd, ett hus, ett bygge eller en kropp. Det här säger oss att församlingen är något fysiskt, en verklig gemenskap. Det är möten mellan människor, samlingar och gudstjänster. Det är arbete. Jesus ska bli synlig genom oss tillsammans. Då behövs du och jag. För utan dig och mig blir det inget vi.

Jenny Antonson