”Vi kommer fortsätta minst 20 år till”

Intervju med Thomas Ardenfors

Lördagen den 23 januari kommer Thomas Ardenfors hem till Malmö, åtminstone för ett par dagar. Det är så han själv beskriver det stundande besöket: ”För mig är det alltid som att komma hem när jag kommer till Malmö”. Han berättar vidare att han brukar återvända till Malmö någon gång varje år, i olika sammanhang. Den här gången är sammanhanget ett seminarium om att göra plats i hjärtat för någon annans barn. I seminariet kommer även representanter från Sociala Resursförvaltningen och familjehemsvården att medverka.

I somras kom hans bok ”En extra plats i hjärtat – Att ta hand om någon annans barn” ut på Libris förlag. Thomas betonar att boken inte är någon avhandling, utan att det är en personlig och subjektiv beskrivning av det han och hans fru upplevt under sina drygt 20 år som familjehemsföräldrar.

Jag har förstått att titeln för seminariet ”En extra plats i hjärtat – Att ta hand om någon annans barn” är densamma som titeln på din bok. Kan du kortfattat beskriva budskapet i boken?

I boken – och i seminariet – besvaras tre frågor:

Varför gör vi detta? En högst relevant fråga, med tanke på det liv vi har. Vi bor bra, har en bil som rullar, mat på bordet. Då kan man undra varför vi utsätter oss för något så påfrestande som att öppna upp sitt hem för människor med problem?

Vad får det för konsekvenser för livet? Vårt engagemang påverkar vårt jobb. Det påverkar också våra relationer, till familj, släkt och vänner. Hur ser dessa konsekvenser ut och hur hanterar man dem?

Vilka människor möter man i uppdraget? Uppdraget innebär möten med ett flertal olika människor, utöver barnet. Det handlar om det placerade barnets biologiska familj och släkt, personal inom socialtjänst och skola. Hur hanterar man dessa olika situationer?

Hur var er väg fram till beslutet att anmäla ert intresse att bli familje-/jourhem?

Vi var två vanliga människor med jobb, hus, mat, en bil som rullar, men vi kände att det var inte tillräckligt för att livet skulle vara meningsfullt.

Vi såg att det fanns behov i samhället, att det fanns utsatta människor som behövde hjälp, och kontaktade socialtjänsten i vår kommun och erbjöd vår hjälp. Det är få saker som är så värdefullt som att ha och kunna ge tid och erbjuda ett tryggt hem. Vi insåg att detta var något vi kunde hjälpa till med.

Kan du ge en kortfattad beskrivning på vad uppdraget innebär?

Det är viktigt att veta att det alltid finns en anledning till att ett barn placeras i familjehem. Barnet har gått igenom någon form av trauma och behöver ett harmoniskt hem, en trygg plats.

Barn som placeras i familje-/jourhem har i varierande grad haft det jobbigt och behöver få komma till en plats med trygghet och harmoni. Barnen behöver bli sedda och hörda, få uppmärksamhet och få sina fysiska behov tillgodosedda. Konkret kan det innebära att få hjälp med läxor, få lyssna på en saga, gå på fritidsaktiviteter, spela ett TV-spel och andra vardagsaktiviteter.

Som familjehemsförälder behöver du ingen särskild utbildning, det viktiga är att du kan erbjuda trygghet och harmoni, lite extra tid och plats i hemmet. Du samarbetar med och får gott stöd från socialtjänsten.

Kom till seminariet

Thomas Ardenfors håller föredraget om ”plats i hjärtat” runtom i landet. Ett föredrag som tas emot med uppskattning. Men minst lika intressant, menar han, är frågestunden i anslutning till föredraget.

Besökare på seminariet kommer bland annat att vara lärare, personal från socialtjänst och rättsvård, familjehemsföräldrar. Andra intresserade bör också ta sig till seminariet. Det är en fantastisk möjlighet att få en gedigen beskrivning av vad uppdraget innebär. Ett uppdrag de flesta svenskar hört talas om, men väldigt få vet vad det innebär. Det finns många barn i Skåne och i övriga Sverige som behöver ett nytt hem och en ny familj. Att kunna hjälpa de mest utsatta i samhället, utsatta barn, är något det finns ett mycket stort behov av.

Till seminariedeltagarna på Europaporten hälsar han: ”Kom gärna förberedd på att ställa frågor, utan förväntningar på att få fullkomliga svar. Tillsammans kan vi få igång en tankeprocess som förhoppningsvis leder till att fler ser möjligheterna att kunna hjälpa barn i vår tid”.

Thomas Ardenfors avslutar med värme i rösten: ”Det positiva i uppdraget överväger. Trots svåra omständigheter och krångliga placeringar; vi kommer att fortsätta i minst 20 år till”.

Thomas seminarium är 14:00 lördagen den 23 januari, Europaporten, stadiongatan 25. Thomas medverkar också med predikan på Gudstjänsten 10:30 söndagen 24:e januari, dit alla är välkomna.

Text: Veronika Svensson

Klicka här för att se en intervju med Thomas och Sussie Ardenfors från TV4:s morgonsoffa!