Det finns hopp!

Julens hoppfulla budskap är att det finns en Gud som bryr sig om hela världen, både skapelsen och människan är föremål för hans omsorg. 

Det är lätt att tappa hoppet i vår tid. Unga människor blir ihjälskjutna på våra gator. Klimatet förändras snabbt och det påverkar redan livet för miljontals människor. 

Men det finns hopp! Tron på Gud hjälper oss att fästa blicken lite högre. När vi drabbas av missmod fäller vi ofta blicken och då förlorar vi perspektiv. Tron på Gud innebär nya hoppingivande perspektiv. Vår tro är att han håller hela tillvaron i sin hand. Vår historia, vårt nu och vår framtid vilar i Guds hand. 

Jag vill passa på att önska dig en god jul och ett gott hoppfullt nytt år!

Andreas Wessman

Pastor och föreståndare i Malmö Pingstförsamling