För ungefär två och ett halvt år sedan startade jag och min fru en hemgrupp. Sedan dess har gruppen vuxit och tillsammans har vi fått se en varm gemenskap växa fram. Att ha möjlighet att mitt i veckan få dela sin tro och sitt liv med andra, där både glädje och sorg ska rymmas är något fantastiskt.

Äldst i gruppen är Gudrun Aldén 85 år. Hon uppskattar att komma på samlingarna och tillsammans med gruppens medlemmar få samtala och be. Enligt Gudrun så har olika generationer ibland olika behov och behöver därför samlas med jämnåriga men när generationer kan mötas och lära av varandra så är det mycket givande. En extra krydda var gång är också att få träffa barnen tycker Gudrun, just nu är August fem månader yngst i gruppen.

Jag har valt att prioritera min hemgrupp och det är något som alla andra i gruppen också gör. Att mötas en vardagskväll i veckan är för oss stressade människor något man behöver prioritera för att hinna med. Det valet inser jag var vecka är helt rätt när man ännu en gång träffas och hämtar kraft för veckan som kommer.

Så här ser en typisk hemgruppssamling ut hos oss

Vår hemgrupp träffas varje måndag och vi tar en god stund för att fika och umgås varje gång. Samtalet övergår sedan oftast till söndagens predikan och de frågor som predikanten skrivit ihop till församlingens hemgrupper. Vi avslutar alltid med att varje person får berätta lite hur veckan varit och om man har något speciellt böneämne man vill ta upp. Sedan ber vi tillsammans innan vi skiljs åt.

Fredrik Berggren