Daniel

Daniel Lindström
Tågledare i Regional Operativ
Ledning på Trafikverket

Roxana Limachi
Service Manager, Reseledare,
Öresund och Skåneguide

Ulf Blomberg
Pensionär
(Tidigare SEB / Controller)

Andreas Fredriksson
Försäljningschef på Entry Point North, en internationell Flygledarskola på Sturup

Hur länge har ni varit med i Malmö Pingstförsamling? 

Daniel: Sedan 2003

Roxana: Jag har varit med här i 19 år

Ulf: Ewa, min fru, och jag har varit med här sedan år 2000 då vi flyttade från Stockholm till Skåne, närmare bestämt Häljarp

Andreas: I över 25 år

Kommer ni ihåg hur det var första gången? 

Daniel: Det var på en vinterkampanj och LP-stiftelsen från Karlskrona sjöng, spelade och vittnade om vad de hade varit med om. De berättade om hur de fått sina liv förvandlade. Jag mötte den kvällen också min nuvarande fru på en fika i caféet efteråt.

Ulf: Det jag kommer ihåg är att atmosfären var varm och välkomnande. Det betydde också mycket för oss att vi redan kände några i församlingen sedan tidigare genom vårt engagemang i BO-Kören.

Roxana: Några veckor efter mitt första besök träffade min dotter Thalia en flicka på söndagsskolan som var lika gammal som hon. Hennes mamma kom och hälsade på mig med ett varmt leende och bjöd mig att vara med i deras hemgrupp. På hemgruppen kände jag mig nästan som en familjemedlem. Det var viktigt för mig för jag har ingen släkt här Sverige.

Andreas: Jag kommer inte ihåg exakt men jag minns att det var mycket sång och musik och en bra stämning. Det var mycket ungdomar även då i kyrkan och jag var ju i 20-årsåldern och kom snabbt in i gänget.

Varför går ni till Malmö pingstförsamling? 

Daniel: För att ha en gemenskap med andra troende och där finns även en väldigt fin barn- och ungdomsverksamhet som våra barn också har stor glädje av.

Roxana: Jag går till kyrkan för att hämta kraft, att höra Guds ord, söka Guds vägledning för mitt liv och sjunga lovsånger till Gud. Ibland är det svårt att hitta rätta ord för att uttrycka mig inför Gud, om hur jag mår eller känner mig, då är de gemensamma lovsångerna bra.

Ulf: Jag gillar den varma välkomnande atmosfären som vi alla är med och skapar. Viktigt för oss är också att vi vill vara med där barnbarnen växer upp och engagerar sig.

Andreas: Jag går hit först och främst för att vi delar vår tro tillsammans men också för att det är så familjärt med alla generationer tillsammans och människor med olika bakgrund och kulturer möts varje söndag. Det är verkligen häftigt.

Vad kan man förvänta sig av en gudstjänst? 

Daniel: Man kan förvänta sig en stund av gudsnärvaro där det som sjungs, sägs i vittnesbörd eller i predikan på olika sätt berör en. Nattvarden blir till en kraft som leder, styrker och bär oss även när kyrkan är slut för söndagen och vardagen återvänder.

Roxana: Jag håller med dig om att man kan känna en Gudsnärvaro här.

Ulf: Jag vill också nämna att vi har fantastisk sång och musik. Rak och djup förkunnelse. Det är omväxlande gudstjänster och varm atmosfär. Vi trivs!

Andreas: Jag brukar oftast ha hand om barnen som går i väg till sin egen samling. De barnen som jag är med går i klass 4-6 och gruppen kallas Disciples Junior. Det kan vara mellan 30-40 barn i de åldrarna varje söndag och vi gör olika saker. Tanken är att det ska vara kul för dem att gå till kyrkan, ibland talar vi om vår tro blandat med mycket lek och gemenskap, ibland lagar vi brunch tillsammans och någon annan gång går vi ut och hittar på något under tiden de vuxna är på gudstjänsten.

Tror ni att man känner sig hemma här även om man inte definierar sig själv som kristen?

Daniel: Ja absolut eftersom jag själv alltid känt en varm och välkomnande atmosfär i kyrkan. Det som sjungs och sägs är lätt att relatera till oavsett hur långt man kommit i detta med tro.

Ulf: Förväntan är väl att gudstjänsten ska tilltala hela familjen, alla olika åldrar, vara upplyftande (trosstärkande) för kommande vecka och resultera i att någon kommer till tro. Med det varierande program som vi har i våra gudstjänster så tror jag att de allra flesta kan känna sig hemma här.

Andreas:  Jag tror det. Ingen tvingar sin tro på någon annan. Alla som kommer är välkomna och efteråt brukar vi alla äta lunch tillsammans i vår restaurang.

Tror ni att man kan få ut någonting av det som sägs även om man inte tror på Gud, eller kanske tillhör en annan religion? 

Daniel: Ja, Bibeln är skriven om människor som gör det lätt för oss att relatera till Bibelns berättelser.

Roxana: Delvis, det beror kanske på vem som håller predikar.

Ulf: Med den raka och förståeliga förkunnelse vi har så tror jag att de allra flesta kan få ut någonting av det som sägs.

Andreas: Absolut, många religioner har ju ett liknande budskap men det man slås av i vår kyrka är kärlek, förlåtelse och nåd. Plus att allt är ju frivilligt. Allt!

Vilket moment i gudstjänsten tycker ni bäst om? 

Daniel: Mina personliga favoriter är nattvarden och predikan!

Ulf: Svårt att svara på. Jag vill nog ändå svara predikan, trots fantastisk sång och musik. Församlingen har enormt duktiga musiker och sångare.

Roxana: Lovsången, predikan och bönen är det jag tycker bäst om.

Andreas: Jag tycker också mycket om sångerna och musiken. Predikan kräver ibland viss mån av koncentration men är alltid intressant, men i musiken kan man bara finnas med, vare sig man sjunger eller inte.

Har du något tips till den som är här för första gången?

Daniel: Stanna gärna kvar om du är här för första gången och bli bjuden på gratis lunch efter gudstjänsten. Då får du en möjlighet till att möta människor ansikte mot ansikte för samtal och gemenskap. Men om man bara vill komma till gudstjänsten för att vara med och se och lyssna så är man lika välkommen ändå!

Ulf: Tag gärna kontakt med någon innan gudstjänsten (om ingen redan gjort det), berätta att du är här för första gången och var öppen. Försök att inte i förväg ha bestämt dig för att det här är nog inget för dig.

Roxana: Oroa dig inte om ingen hälsar på dig direkt. Så småningom kommer det att ordna sig med vänner som kommer att ta hand om dig.

Andreas: Gå till informationsdisken och säg att du är ny, så får du säkert lite info, eller säg till den som hälsar dig välkommen när du kommer in, så hjälper den dig på plats.

 

Intervjuade av Andreas Wessman