Hej vänner!

Jag har nyligen haft möjligheten att för första gången delta på konferensen Connect. I år var konferensen i Hohegrete, västra Tyskland. Det var runt 170 deltagare vilket var rekord. Från Malmö var det fyra personer som deltog. Connect är en konferens om studentmission för studenter och ledare samt andra som brinner för mission. Deltagarna kom från hela Europa samt USA, och träffades i sju dagar för att delta i olika aktiviteter. Connect riktar sig också till barnfamiljer där ungdomar och barn har sina egna samlingar. Konferensen organiseras av organisationen Students for Christ, SFC (studenter för Kristus). SFC satsar på mission runt om i Europa och riktar sig till universitetsstudenter. SFC har kopplingar till Chi-Alpha i USA och i samband med det kommer det ett antal missionärer från USA som arbetar med SFC i Europa. I Sverige kallas dessa grupper för Mosaik, det finns en grupp i Malmö. Mosaik i Malmö har kunnat vara aktiv i drygt tre år med bland annat stöd från församlingen. Jag åkte till Connect som församlingsmedlem från Europaporten och anledningen att jag åkte var att jag ville ta del av gemenskapen och material som SFC har och få inspiration som kan sedan vara till hjälp i Mosaikgruppen och till församlingen.

Under konferensen erbjöds olika aktiviteter som seminarier, workshops, möten osv. Deltagarna fick välja ett seminarieämne att delta i under hela veckan, jag valde ämnet Reaching today’s students (Att nå studenter idag). Seminariet bestod av diskussioner, inspiration och råd kring arbetet med SFC-grupper. Alla deltagarna fick delta i smågrupper/hemgrupper. I grupperna arbetade man utifrån ett material, deltagare turades om att vara ledare i olika sammanhang. Som avslutning på dagarna var det kvällsmöten med lovsång och predikan med gästpredikanten Ruth Hasselgren, pastor från Eskilstuna. Under två av kvällarna var det istället för möten en underhållningskväll där alla deltagare fick möjligheten att uppträda, sjunga, skämta. Den andra kvällen var det en kreativ bönekväll, på den fanns det olika stationer där alla fick vara med och be för olika länder, nystartade och framtida grupper.

Under Connect har jag precis som många andra fått möjligheten att lära känna alla möjliga människor från olika länder och kulturer. Detta gav deltagarna möjligheten att få ta del av andras perspektiv, förståelse för hur olika grupper fungerar, de diverse förutsättningarna de olika länder har i samband med studentmission osv. Deltagarna har också fått tid att reflektera kring sin tro, ta del av Bibeln och umgås med Gud. Det har varit fantastiskt att få se och höra hur Gud kan använda och finnas för olika personer från olika länder, kulturer och situationer. Under Connect har jag blivit påmind om och om igen hur stor Gud är och finns för oss alla i våra olika förutsättningar och sammanhang. I Ruth Hasselgrens predikan som handlade om Jona från Bibeln, fick jag igen påminnas om lydnad och tålamod med Gud. Att ha förtroende till Gud i alla situationer och att ha tålamod för det Gud säger.

I sammanträde med de andra nordiska länderna, Danmark och Finland fick vi chansen att dela erfarenheter och komma varandra närmare. Under detta sammanhang kunde man se att vi delar en del likheter i problem, tankar och erfarenheter och på så sätt kunde vi som länder skapa en starkare gemenskap.

Slutligen det jag tar med mig från Connect är all den härliga gemenskapen. Att få möjligheten att umgås och lära känna kristna från olika länder. I och med det få dela sin tro, erfarenheter samt ge varandra inspiration, men också att ha kul tillsammans. Jag tar också med inspiration och metoder på hur man som grupp och individ bör tänka och handla när man når ut till studenter. Det kan vara bra ha olika alternativ och våga prova samt ta lärdom från de misstag som kan uppstå. Annat som jag tar med är lärdomen om att Gud verkligen bryr sig om mig, men att man måste ha tålamod, lära sig att kunna vänta samt våga lyda Honom. Jag är glad för att jag fick möjligheten att delta i Connect, att ta del av att arbeta för Guds rike samt få se att Gud kan arbeta bland oss.

Lovisa Ekelund

Vill du veta mer om studentarbetet i Malmö finns Mosaik på både Facebook och Instagram.