BYOB – Bibelstudie för ungdomar och unga vuxna

Jag hörde en amerikansk pastor en gång säga ”If your Bible ain’t messed up, your life will be!” (”Om inte din Bibel är kvaddad så kommer ditt liv att vara det!”). Jag har många gånger tänkt tillbaka på citatet och skrattat för mig själv, men också insett att pastorn verkligen hade en poäng med det han sa.

Bibeln är en av världens mest inflytelserika böcker. Vi läser Bibeln när vi går till kyrkan på söndagar och till ungdomssamlingar på fredagar, men min övertygelse är att Bibeln ska inneha en mycket starkare roll än att bara läsas ett par gånger i veckan – Den ska genomsyra hela livet! När vi läser Bibel så lär vi oss mer om Gud, hur Han har handlat, hur Han beskrivs och visar sig. Men vi kan också få möta Gud i texten! Han talar till oss genom sitt levande ord. Bibeln formar även sin läsare, ibland snabbt och ibland över tid.

Du har väl inte missat BYOB?

BYOB står för ”Bring Your Own Bible” (”Ta med din egen Bibel”), och är ett coolt namn på helt vanliga bibelstudium. Det är en samling för ungdomar och unga vuxna där man får slå i Bibeln, låta sig uppfyllas av ordet och lära sig mer om Gud. Min erfarenhet är att desto mer man kan, vet och känner sin Bibel, desto mer intressant och levande blir det att vidare läsa sin Bibel. Nästan som att ju mer man läser, desto mer vill man läsa.

BYOB existerar för att skapa en djupare förståelse för Guds skrivna ord. Men målet är inte bara att förmedla kunskap, utan snarare att inspirera, locka och låta vår egna kärlek till ordet få rinna över på de som närvarar. Detta är för viktigt för att inte bära vidare till nästa generation! Men BYOB är också en plats för de där knepiga frågorna som man stött på i en textpassage man inte förstår. 

Ett mål med BYOB är därför att hjälpa till med att se den stora bilden av Bibelns berättelser, och därmed förstå hur de olika bibelberättelserna hänger samman. Vi studerar olika teman tillsammans, allt från skapelsen, Guds förbund med olika människor, förväntningar på Messias, till Jesu försoning, de första lärjungarna, och den sista tiden!

Vi träffas på Europaporten en fredag i månaden, kl 18:00, innan Disciples börjar.

Häng gärna på, och Bring Your Own Bible!

Mathias Lång