Under våren har vi arbetat med våra stadgar. Initialt kan det verka vara en ganska tråkig och ostimulerande uppgift. Men faktum är att ju mer man studerar våra stadgar och reflekterar över dess konsekvenser så inser man hur viktiga dom är. Någon har beskrivit stadgar som bojens bottenklump. Tiderna förändras och bojen ska kunna röra sig i takt med samhället, men hon måste vara förankrad i ett regelverk som inte låter sig rubbas lika lätt.

Men helt fast får vi inte sitta. Tiden förändras och vi med den och det är viktigt att regelbundet se över sina stadgar och utvärdera hur vi på bästa sätt kan vara en Guds församling i vår tid.

Nu är vi mitt inne i en process då vi vill ändra våra stadgar och orsaken till detta är flera:

Vi vill anpassa våra stadgar så att de bättre beskriver vilka vi är idag och hur vi har valt att arbeta. Detta innebär inga radikala förändringar, men primärt så handlar det om att beskriva det andliga ledarskapet (äldstefunktionen) och det juridiska ledarskapet (styrelsefunktionen) som en och samma sak (församlingsledningen). Redan nu uttrycker våra stadgar detta men på ett onödigt krångligt sätt.

Vi vill förändra och bredda vårt medlemsbegrepp. Vi vill att alla som tror på Jesus och definierar sig som en lärjunge till honom ska ha möjlighet att vara medlem i vår församling. Just nu är bara troendedopet medlemsgrundande, men vi vill i framtiden att ytterligare två faktorer, omvändelsen och delaktigheten, ska utgöra grunden till vårt medlemsbegrepp. Detta betyder att även den som är barndöpt, men som är överlåten gemenskapen och är en lärjunge till Jesus, skulle kunna vara en medlem hos oss, förutsatt att men respekterar vår teologi och praxis i dopfrågan.

För att göra församlingen liv och teologi tydligare kommer vi att ta fram en församlingsordning som är mer detaljerad än stadgarna och beskriver vilka vi är, hur vi är organiserade och vad vi tror på.

Vi är så glada över den positiva utveckling vi ser i församlingen och vår förhoppning är att vi nu kan öka delaktigheten och engagemanget genom att tydliggöra vilka vi är, vem som kan vara medlem och vad medlemskapet innebär.

Andreas Wessman
Föreståndare

Marcus Ander
Församlingsledningens ordförande