Att kunna läsa, skriva och räkna är en rättighet som är en grundpelare i
Barnkonventionen och den gäller för ALLA barn i världen. Utan utbildning – ingen förändring av livsvillkoren. Utan utbildning – ingen tillväxt. Utan utbildning – alltid risk för exploatering.

I Bangladesh finns det massor med barn som är dåligt rustade för framtiden genom brist på utbildning. Genom projektet ”Nyckelfadder”, som är en satsning från Malmö Pingstförsamling, kan vi stödja dessa barn.

I Nyckelfadder-skolorna får barnen hjälp med läxorna varje skoldag. De samlas i de enkla kyrkolokaler som byggts. Här tränar man barnen i de olika ämnena, här lär man barnen sjunga och dansa och här lär man barnen socialt umgänge.

Varför Nyckelfadder? Jo, för att du som givare kan bli en nyckel som öppnar dörren för ett barn till en bättre framtid.

För att veta mer och teckna dig som nyckelfadder kan du titta in på hemsidan
www.europaporten.com/nyckelfadder 

Birgitta Dahl