Behovet av hopp!

Vi lever i en orolig tid. Skrämmande klimatrapporter och krigslarm når oss nästan varje dag. Det är också en utmaning att ta reda på sanningen. Det finns så många röster och det är svårt att få en tydlig bild av hur det egentligen är. Vi blir utsatta för de röster som för tillfället är starkast och därigenom når våra öron. Hur sorterar vi all information? Hur bedömer vi? Vad är sanning?

Oron i samhället sätter sig i folksjälen. Den psykiska ohälsan ökar och unga mår allt sämre.

I sådana tider behövs hopp och för den som orkar lyssna så finns det många hoppfulla röster i vår tid. Visst är klimatet en enorm utmaning, men det finns positiva innovativa initiativ och den unga generationen formerar sig i ett globalt engagemang som saknar motsvarighet i modern tid.

Ett av kyrkans kännetecken genom historien är just förmågan att tala hopp in i sin samtid. Martin Luther King var baptistpastorn som satte ord på afro­amerikanernas kamp för medborgerliga rättigheter. De två senaste mottagarna av Nobels fredspris, Dennis Mugwege och årets pristagare Ably Ahmed, hittar båda två roten till sitt engagemang i sin kristna tro.     

Kanske är det därför totalitära regimer över hela världen förföljer kristna. En av grundstenarna i den kristna tron handlar om individens frihet och vår gemensamma förmåga att förändra samhället till det bättre.

Julens berättelse om Jesus födelse in i den här världen är ett hoppets budskap. Gud har inte övergivit oss eller sin skapelse. Han är nära den som söker honom. Därför har vi valt att lyfta fram den personliga berättelsen om tro i den här tidningen. Olika människor som får komma till tals och som på ett personligt sätt berättar vad tron betyder för dem. Vår önskan är att dessa berättelser ska skänka dig det hopp du behöver i din situation.

Som vanligt vill vi också bjuda in dig till vår Julkonsert Why Christmas.

Hoppas att vi möts på konserten den 8:e december!

Andreas Wessman

Pastor och föreståndare
i Malmö Pingstförsamling