– En onådd folkgrupp på den tibetanska högplatån
Vill du vara med och be för ett folk som aldrig har hört talas om Jesus? Var med och bed för Khamtibetanerna!

Pingstförsamlingen i Malmö är med och stöttar arbete bland en tibetansk folkgrupp som kallas Khamtibetanerna. Vår längtan är att detta folk skall få höra evangeliet och uppleva Jesus som sin personlige frälsare.

Det finns cirka 5 miljoner tibetaner i världen. De bor huvudsakligen i de tibetanska områdena i Kina, Indien och Nepal. Bland dessa finns det 3 större tibetanska huvudgrupper, Central, Amdo och Kham, varav Kham är den största med cirka 1,8 miljoner människor. De bor utspridda över flera områden på den vidsträckta och högt belägna tibetanska högplatån. Khamtibetanerna talar en annan dialekt än de andra två grupperna och deras språk är väldigt komplicerat eftersom det varierar så mycket från område till område.

Khamtibetanerna är kända över hela det tibetanska området som ”Tibets krigare”. Traditionellt är man handelsmän och nomader, men på senare år är det många som bosatt sig i städer. Mindre än hälften av Khamtibetanerna är nomader, och de bor i tält som de tar med sig när de flyttar med sina djur som till största delen består av jakar, får och getter.

Tibetanernas religion, tibetanbuddhism, är en religion som är full av avgudadyrkan och demontillbedjan. Det är en blandning av buddism och den shamanistiska bön-religionen som existerade i Tibet långt innan den traditionella buddismen utbredde sig. De flesta tibetaner är väldigt religiösa och lever med stor dödsfruktan då deras religion säger dem att om de inte gjort några goda gärningar i livet, och därigenom tjänat ihop bra karma, så kan de återfödas som ett djur eller spöke. Detta håller samtidigt många fast i materiell fattigdom då de ger stor del av vad de äger till templen, något som sägs ge bra karma.

Khamtibetanerna räknas som en onådd folkgrupp, d.v.s. det finns väldigt få kristna, det finns ingen församling där man talar och lovsjunger på Khamdialekten och man har ingen egen bibel på Khamdialekten. Under senare år har det dock hänt mycket och ett antal Khamtibetaner har tagit emot Jesus. Det har även översatts en del kristet material, bland annat Jesus-filmen, en bild bibel och andra böcker som introducerar kristendomen.