”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana” (Mark.10:14)

Barnen har en självklar plats hos Jesus, han välkomnar dem till sig. När andra såg dessa hans minsta som distraherande element som skulle hållas undan så tar Jesus dem i sin famn och välsignar dem. Som församling vill vi gestalta detta genom att också vi ber för ett barn och dess familj och  föräldrar, vi kallar det för barnvälsignelse.

Barnvälsignelsen går till som så att familjen presenteras för församlingen i en gudstjänst, den som utför barnvälsignelsen tar barnet i sin famn och ber dels en fritt formulerad bön samt uttalar den ”Aronitiska välsignelsen” över barnet. Församlingsledningen finns även med i förbönstillfället och omsluter familjen i förbön.

Församlingen har avsatt flera tillfällen per termin för dessa tillfällen, se aktuellt info för när dessa tider är.

För att anmäla er till barnvälsignelse, ta kontakt med någon av församlingens pastorer www.europaporten.com/kontakt/ eller via info@europaporten.com