Barn och familj i kyrkan

Nuläge…

Vår barnverksamhet är i full gång. Vilken glädje att få möta alla barn! Varje söndag samlas de yngsta tillsammans med föräldrar uppe i vårt barnrum, ett 25–50 tal barn ses på Disciples Kidz och 10–20 barn hänger på Junior. Första söndagen i varje månad har vi Happening. Då satsar vi extra på lek och att lära känna varandra. Det kan vara allt från lego och bakning till sport och brunch på programmet. Uppskattat! 

Våra ledare gör ett så fint arbete. Vi har många små barn och barn från flera olika språkgrupper i vår verksamhet. För att kunna skapa en fin och trygg miljö och möta barnens alla behov behöver vi fler ledare. Man behöver inte undervisa, utan bara vara en extra vuxen som ser och hjälper.  Är du en av dem? Hör av dig till Jenny Antonson. 

Terminen på Disciples Kidz byggs runt olika teman. Undervisningen har först handlat om kroppen, dopet, gudstjänsten och nattvarden. Till det har vi med hjälp av rörelser lärt oss ett bibelord från Kol.3:15. “Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som delar i en och samma kropp.” Klurigt bibelord, men oj så duktiga barnen är!

Nästa tema blir “För Gud är allting möjligt” med utgångspunkt i Paulus liv. Bibelordet som vi kommer att träna på är Fil.4:13. “Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”. 

Junior har fått flera nya ledare, vilket vi är så glada över. Undervisningen har handlat om både vänskap, gåvor och församling. 10 mars satt Junior med i gudstjänsten för att studera och fundera över varför vi gör det vi gör i gudstjänsten. Spännande att sedan få samtala om detta! 

För att lära känna varandra bättre har Juniorgänget börjat äta tillsammans i caféet. Det känns värdefullt att bygga relation även vid lunchen. 

Tillbakablick…

16 december hade vi en välbesökt “Gudstjänst för alla åldrar” med bl.a. småbarnssång, allsång och en härlig liten julmusikal. Våra unga barnledare var stommen i musikalen genom att både agera i olika roller och hjälpa de små barnen på scenen. Det gjorde de fantastiskt bra! Många barn var engagerade och vi kunde se allt ifrån små får och änglakör till herdar och Josef och Maria. 

I caféet serverades julbuffé till över 400 personer och vi dansade runt granen till dragspelsmusik. Barnen fick fiska upp godispåsar ur fiskdammen. En riktig fest!  

Jenny Antonson