Viktig information angående Bangladeshkonferensen den 21 november!

På grund av den rådande situationen med smittspridning av Covid-19 har arbetsutskottet (AU) beslutat att ställa in konferensen.

Vi hoppas att vi kan återkomma när situationen är mer gynnsam.