I vår församling arrangerar vi konfirmationsundervisning vartannat år. Alla som går i årskurs 8-9 inbjuds att vara med. En konfirmationskväll innehåller undervisning, samtal och lek. Under ett helt läsår lär vi oss mer om den kristna tron och samtalar om livet i allmänhet. Konfirmationsundervisningen börjar på höstterminen 2018. Möjlighet att anmäla sig och mer information kommer under våren 2018.