White Christmas är Malmö Pingstförsamlings julkonsert och en av våra många aktiviteter för att nå ut till boende i vårt närområde.

White Christmas produceras och framförs av församlingens medlemmar, vilket medför att vi kan erbjuda en konsert med bra kvalitet och stort innehåll till ett blygsamt inträde.

 

 

Intervjuer av Veronica Svensson

”Församlingen vill presentera julens budskap för en bred publik och därigenom lyfta fram berättelsen som ligger till grund för vår kyrkliga högtid. Vi vill förmedla till våra besökare att för oss är julens budskap aktuellt idag. Dels för att det är en grundläggande del av vår tro att Gud blev människa, men också för att julens budskap har något att berätta för oss människor som lever i en tid när männi­skor flyr och hoppet om en bättre tillvaro, möter oss dagligen”, säger Fredrik Berggren.  

Inför 2016 års konsert har jag ställt några frågor till Fredrik Berggren, Tobias Svensson och Marcus Ander:

Fredrik Berggren – regissör

Du har gjort det här några år. Vad var det som lockade dig att ännu en gång vara med och planera för årets White Christmas?

– För det första tycker jag att hela det här projektet är väldigt roligt och lärorikt. När man dessutom ser både medverkande och besökare år från år uttrycka en glädje över vad vi tillsammans får utföra och bevittna så känns valet lätt.

Jag, och många av läsarna var på konserten förra året. Personligen tyckte jag den var bra. Men, varför ska jag gå i år? Kommer jag att få uppleva något nytt? Kommer jag att känna igen mig?

– Vår ambition är att konserten alltid ska kännas fräsch och ge besökaren nya upplevelser. Samtidigt har vi ett uppdrag att förvalta några av de kända julsångerna som vi älskar och återkommer till år från år. I år har vi arbetat fram ett delvis nytt koncept för konserterna som vi tycker är väldigt spännande och hoppas ska uppskattas av besökarna.

Vad tycker du är det viktigaste med White Christmas?

– Viktigast för mig är att julens budskap blir presenterat på ett sådant sätt att var och en som kommer på konserten blir påmind om varför julens budskap berör oss. Dessutom hoppas jag alla lämnar konserten med en stort leende på läpparna för att det som sjungits och talats ut har fått betyda något för just mig.

Vad önskar du för årets produktion?

– Jag önskar att alla delar av arbetet ska fungera och alla medverkande ska känna glädje och inspiration inför andra advent. Dessutom skulle jag vilja att ni alla gör vad ni kan för att komma och gärna ta med en eller flera vänner till en kväll som jag hoppas och tror ni kommer uppskatta.

 

 

Tobias Svensson – producent

Varför White Christmas?

– Julen är en högtid som vi alla kan relatera till och som jag skulle önska användes till eftertanke och att lugna ner en annars stressig vardag. Tyvärr tror jag att julen tenderar till att öka stressen och tempot för många. Min målsättning är att White Christmas ger en möjlighet för besökaren att reflektera över vad som är viktigt och skifta fokus.

Du har varit med och producerat White Christmas i 6 år. Hur har White Christmas utvecklats under dessa år?

– White Christmas har utvecklats genom att vi skalar av produktionen och låter musik och sång bli mer framträdande för att föra fram julens budskap.

Jag var, precis som många av läsarna av Hej Granne, på förra årets konsert. Varför ska jag gå på årets konsert? Bjuds det på något nytt? Kommer jag att känna igen mig?

– Igenkänningsfaktorn kommer absolut att infinna sig i inledningen av konserten och därefter ska vi ta med samtliga besökare på en resa genom tid och rum.

Vad är centralt i årets uppsättning?

– Julevangeliet.

Vad önskar du att årets konsert ska föra med sig?

– Jag önskar att året konsert flyttar fokus från julklappar och stress till en reflektion kring vad som är viktigt för just dig i detta livet.

 

Marcus Ander  – kapellmästare

Jag är kapellmästare och pianist.Det innebär att jag tillsammans med övriga inblandade har synpunkter på programmet, särskilt på de musikaliska inslagen. Jag ser till att det finns arrangemang för orkestern och skriver en del nya när det behövs. Inför konserten ansvarar jag för att allt sitter som det ska för orkestern. Förutom genrepet brukar vi ha 1–2 rejäla repetitioner.

Jag tror mycket på musiken som en ingång i människors andliga och själsliga liv, inklusive mitt eget. White Christmas är årets största konserthändelse för oss som församling, ett utmärkt tillfälle att bjuda på skön och vacker musik med ett gott budskap. Och jag tror att jag har en viktig uppgift att fylla i själva produktionen.

Mitt engagemang bottnar förstås i att det är roligt att spela, leda och arrangera. Att få vara i ett sådant sammanhang där så många frivilliga drar sitt strå till stacken känns tillfredsställande på många plan.

Med årets uppsättning hoppas jag vi kan ge mer julmusik åt folket! Särskilt roligt vore det om fler personer som bor i närheten av vår kyrka hittar till oss via White Christmas.

Bilder från White Christmas 2014