P.S. – Prat & Sång

///P.S. – Prat & Sång
P.S. – Prat & Sång2019-01-09T14:51:56+00:00

Det behövs fler forum för livets stora frågor. Vi vill därför erbjuda Malmöbor en mötesplats för att bearbeta frågeställningar som rör exempelvis förlåtelse, orättvisa, sorg, ilska, och upprättelse? Om du känner att du vill fördjupa dig i livets stora existentiella frågor är P.S. något för dig.

En intressant gäst med en spännande livsberättelse som ramas in med sånger från den moderna låtskatten. Det är den enkla och uppskattade formen för P.S. Vi har hittills haft många spännande gäster. Kent Wisti, Irma Schultz, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kristian Lundberg, Eric Schüldt, Syster Sofie, Jenny Berggren, Thomas Sjödin, Göran Skytte, Dan Olofsson, Ann Heberlein, Elisabeth Sandlund & Ulrika Gäfvert, Dogge Doggelito och Marcus Birro är bara några av de personligheter som har berikat Malmöborna med sina livserfarenheter. Gästen har ett 20 minuter långt inledningsanförande som följs upp av ett samtal med kyrkans pastor. Allt ramas in av noga utvalda sånger. Andreas Wessman är moderator och samtalsledare och Johan Bergman är kapellmästare.

Vi vill erbjuda P.S. till så många som möjligt och därför har vi valt att inte ta någon entré. Alla är välkomna och vi hoppas och tror att P.S. kommer att berika och fördjupa ditt liv.

I takt med att vi bokar gäster kommer vi att informera här om kommande P.S.

Kommande P.S.

Tidigare P.S. ser du här

X