Det behövs fler forum för livets stora frågor. Vi vill därför erbjuda Malmöbor en mötesplats för att bearbeta frågeställningar som rör exempelvis förlåtelse, orättvisa, sorg, ilska, och upprättelse? Om du känner att du vill fördjupa dig i livets stora existentiella frågor är P.S. något för dig.

En intressant gäst med en spännande livsberättelse som ramas in med sånger från den moderna låtskatten. Det är den enkla och uppskattade formen för P.S. Vi har hittills haft många spännande gäster. Peter Örn, Kent Wisti, Irma Schultz, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kristian Lundberg, Eric Schüldt, Syster Sofie, Jenny Berggren, Thomas Sjödin, Göran Skytte, Dan Olofsson, Ann Heberlein, Elisabeth Sandlund & Ulrika Gäfvert, Dogge Doggelito och Marcus Birro är bara några av de personligheter som har berikat Malmöborna med sina livserfarenheter. Gästen har ett 20 minuter långt inledningsanförande som följs upp av ett samtal med kyrkans pastor. Allt ramas in av noga utvalda sånger. Andreas Wessman är moderator och samtalsledare och Johan Bergman är kapellmästare.

Vi vill erbjuda P.S. till så många som möjligt och därför har vi valt att inte ta någon entré. Alla är välkomna och vi hoppas och tror att P.S. kommer att berika och fördjupa ditt liv.

I takt med att vi bokar gäster kommer vi att informera här om kommande P.S.

Kommande P.S.

Nästa P.S. gästas av en av Sveriges mest aktiva sociala entreprenörer.
Urban Widholm har vigt sitt liv åt att hjälpa andra.

Några av er minns kanske hans satsning ”Running for the world” under 80- och 90-talet då han sprang genom hela Sverige och många andra länder för att samla in pengar till olika biståndsprojekt. Det blev många miljoner till behövande över hela världen.

Trots att Urban passerat pensionsåldern lever hans engagemang kvar. Nu handlar det om invandringen och integrationsutmaningen. Hans initiativ #rättilltro har på kort tid samlat in 100.000-tals kronor som går till advokatskostnader för olika asylärenden.

Han har också startat hotellstädningsskolor i både Åredalen och Skänninge och nästan varje vecka kommer människor ut i arbetslivet.

Under temat ”Slutsnackat: Om entreprenörskap som skapar jobb och tillhörighet” kommer jag att samtala med Urban om drivkrafter, tid och var han hämtar energin till sitt engagemang. Välkommen till P.S. den 14 november.

Andreas Wessman

Tidigare P.S. ser du här