Här kommer ni inom kort att kunna läsa mer om vårt projekt Nyckelfadder.

Nyckelfakta

  • Samarbetsorganisation i Bangladesh är Agape Social Concern som driver 60 skolor med cirka 5.000 elever. Samordnare i Sverige är Europaporten, Malmö Pingstförsamling.
  • Den kollektiva fadderkostnaden på 200 kr går till bl.a. lärarlöner, skolmaterial och hälsovård.
  • Du kan bli personlig fadder för något högre kostnad.
  • Minst två digitala nyhetsbrev per år skickas ut. Om du inte har dator kan nyhetsbrevet skickas ut per post.