Vi i Malmö Pingstförsamling satsar på hemgrupper, vi tycker att det är en omistlig del för oss som kyrka och vi vill ge bästa support till våra hemgrupper och våra ledare för dessa.

Söndagen 21:e oktober kl.13:00-16:00 så är vårens hemgruppskurs. Alla som är eller som vill bli hemgruppsledare behöver genomgått kursen men alla som är intresserade av våra hemgrupper i allmänhet är också välkomna.

I kursen berättar vi om vår vision kring arbetet, tar vi upp ämnen som bibelns grundvärderingar kring hemgrupper, gruppdynamik, vad det är att vara medlem i en hemgrupp, vad ledaren har för betydelse och funktion.

Vi skulle gärna se att det startas många hemgrupper framöver och vill därför uppmuntra dig att som ett första steg gå vår hemgruppskurs.

Anmäl dig genom formuläret nedan.